HTML koder för runor

Dessa koder går åtminstone att använda i UTF-8 kodade HTML sidor, d.v.s. att <meta charset="UTF-8"> har specificerats i huvudet i html-filen, och att filformatet UTF-8 valts.

I tredje kolumnen i tabellen nedan är tecknen angivna med HTML koden (t.ex. &#x16A0;). I fjärde kolumnen är tecknet direkt angivet genom att det är kopierat från någon sida där det finns och klistrats in i HTML-filen, i detta fall syns tecknet direkt i HTML-koden (istället för motsvarande HTML-kod).

Det få typsnitt som har stöd för runtecken. Fonten “Segoe UI Symbol” har dock stöd för runtecken. I kolumn tre och fyra används fonten Segoe UI Symbol via font-definitioner i en fil på denna sajt, vilket gör att du kommer att se dessa fonter även om du inte har dem i ditt operativsystem på din dator. I sista kolumnen används fonten Segoe UI Symbol utan att denna fil anropas. Om du inte ser runtecknena i sista kolumnen innebär det att din dator saknar stöd för Segoe UI Symbol.

Programmet BabelMap hjälper dig att utforska hur dina installerade fonter ser ut för alla Unicode-block. Man kan i programmet välja Unicode Blocket “Runic” (dvs “avsnittet” för runor), aktivera alternativet “single font”, och sedan välja önskad font som man vill inspektera (t.ex. Segoe UI Symbol).

En typsnittsfil kan t.ex. vara av TrueType-typ med filändelsen “.ttf”. I Windows ligger typsnittsfilerna typiskt i en katalog som heter något i stil med C:\Windows\Fonts. Det går att kopiera en typsnittsfil till den katalogen, och så installeras den automatiskt. Ett ännu enklare sätt att installera en font i en .ttf-fil är att dubbelklicka på filen så den öppnas, och sedan trycka på knappen “Installera”.

I texten ovan används orden teckensats, font, typsnitt och teckensnitt synonymt, fastän de för en typograf troligtvis inte anses vara synonyma.

Riksantikvarieämbetets hemsida går det att läsa mer om runor, runstenar och runskrift.

Koder för runor
Unicode kod HTML kod teck­en an­givet med HTML kod teck­en Kommentar teck­en
U+16A0 &#x16A0; Fehu Feoh Fe F
U+16A1 &#x16A1; V
U+16A2 &#x16A2; Uruz Ur U
U+16A3 &#x16A3; Yr
U+16A4 &#x16A4; Y
U+16A5 &#x16A5; W
U+16A6 &#x16A6; Thurisaz Thurs Thorn
U+16A7 &#x16A7; Eth
U+16A8 &#x16A8; Ansuz A
U+16A9 &#x16A9; Os O
U+16AA &#x16AA; Ac A
U+16AB &#x16AB; Aesc
U+16AC &#x16AC; Long-Branch-Oss O
U+16AD &#x16AD; Short-Twig-Oss O
U+16AE &#x16AE; O
U+16AF &#x16AF; Oe
U+16B0 &#x16B0; On
U+16B1 &#x16B1; Raido Rad Reid R
U+16B2 &#x16B2; Kauna
U+16B3 &#x16B3; Cen
U+16B4 &#x16B4; Kaun K
U+16B5 &#x16B5; G
U+16B6 &#x16B6; Eng
U+16B7 &#x16B7; Gebo Gyfu G
U+16B8 &#x16B8; Gar
U+16B9 &#x16B9; Wunjo Wynn W
U+16BA &#x16BA; Haglaz H
U+16BB &#x16BB; Haegl H
U+16BC &#x16BC; Long-Branch-Hagall H
U+16BD &#x16BD; Short-Twig-Hagall H
U+16BE &#x16BE; Naudiz Nyd Naud N
U+16BF &#x16BF; Short-Twig-Naud N
U+16C0 &#x16C0; Dotted-N
U+16C1 &#x16C1; Isaz Is Iss I
U+16C2 &#x16C2; E
U+16C3 &#x16C3; Jeran J
U+16C4 &#x16C4; Ger
U+16C5 &#x16C5; Long-Branch-Ar Ae
U+16C6 &#x16C6; Short-Twig-Ar A
U+16C7 &#x16C7; Iwaz Eoh
U+16C8 &#x16C8; Pertho Peorth P
U+16C9 &#x16C9; Algiz Eolhx
U+16CA &#x16CA; Sowilo S
U+16CB &#x16CB; Sigel Long-Branch-Sol S
U+16CC &#x16CC; Short-Twig-Sol S
U+16CD &#x16CD; C
U+16CE &#x16CE; Z
U+16CF &#x16CF; Tiwaz Tir Tyr T
U+16D0 &#x16D0; Short-Twig-Tyr T
U+16D1 &#x16D1; D
U+16D2 &#x16D2; Berkanan Beorc Bjarkan B
U+16D3 &#x16D3; Short-Twig-Bjarkan B
U+16D4 &#x16D4; Dotted-P
U+16D5 &#x16D5; Open-P
U+16D6 &#x16D6; Ehwaz Eh E
U+16D7 &#x16D7; Mannaz Man M
U+16D8 &#x16D8; Long-Branch-Madr M
U+16D9 &#x16D9; Short-Twig-Madr M
U+16DA &#x16DA; Laukaz Lagu Logr L
U+16DB &#x16DB; Dotted-L
U+16DC &#x16DC; Ingwaz
U+16DD &#x16DD; Ing
U+16DE &#x16DE; Dagaz Daeg D
U+16DF &#x16DF; Othalan Ethel O
U+16E0 &#x16E0; Ear
U+16E1 &#x16E1; Ior
U+16E2 &#x16E2; Cweorth
U+16E3 &#x16E3; Calc
U+16E4 &#x16E4; Cealc
U+16E5 &#x16E5; Stan
U+16E6 &#x16E6; Long-Branch-Yr
U+16E7 &#x16E7; Short-Twig-Yr
U+16E8 &#x16E8; Icelandic-Yr
U+16E9 &#x16E9; Q
U+16EA &#x16EA; X
U+16EB &#x16EB; Punkt (.)
U+16EC &#x16EC; Multiple Punctuation (:)
U+16ED &#x16ED; Cross Punctuation (+)
U+16EE &#x16EE; Arlaug (gyllental 17)
U+16EF &#x16EF; Tvimadr (gyllental 18)
U+16F0 &#x16F0; Belgthorn (gyllental 19)

Runor uppställda i ordning efter latinska alfabetet

Fonten “Segoe UI Symbol” används för runtecknen i tabellen nedan. Runtecknen är angivna med tecken från avdelningen “Runic” i Unicode. För den yngre runraden är varianten långkvistrunor använd.

Varianter av skandinaviska runor
Bok­stav äldre runraden yngre runraden medeltida runor
a
b
c    
d  
þ (th)
ð    
e  
f
g  
h
i
ï    
j    
k
l
m
n
ŋ saknas    
o
p   ᛔ ᛕ
q    
r
R  
s ᛋ ᛌ ᛍ
t
u
v     ᚢ ᚡ
w    
x      
y    
z    
æ    
ø    

Det går inte att hitta rätt Unicode motsvarighet för alla runorna. I tabellen ovan har något någorlunda liknande tecken valts, eller så finns det inte med:

Unicode är med andra ord otillräckligt för att rätt visualisera skandinaviska runor. Om man vill arbeta med runor är det bättre att välja en specialfont för runor där de vanliga tecknen i alfabetet (abcd... etc.) är ersatta av runor, såsom till exempel Futhark A, som finns presenterad med exempel på sidan Specialfont för runor på denna sajt.