Utökat tangentbord


Detta är ett utökat tangentbord för personer med svenskt tangentbord eller med Nordiskt tangentbord (Nordic: Svensk, Norsk, Finsk, Dansk). Tangentbordet kräver ingen ny hårdvara, utan man installerar AutoHotKey och kör det skript som finns infogat nedan.

Det utökade tangentbordet utgår från SFS-5966 finnish multilingual keyboard (som är ett försök till ny nordisk standard), men med flera tillägg av extra tecken. Med andra ord är detta ett finskt flerspråkigt tangentbord, men med tillgång till ytterligare tecken. Jag har endast gjort några få avsteg från det finska flerspråkiga tangentbordet. Några klammrar/parenteser och citattecken på den övre tangentraden (den numeriska) som nås via “Alt Gr”+“Shift” har jag flyttat på för att jag tyckte det blev bättre.

Tecken finns medtagna som man då och då kan ha användning för, men som i normala fall är krångliga att skriva eftersom de är specialtecken som t.ex. nås via ALT-koder eller högre Unikod-tecken (kodade genom UTF-8) som t.ex. åstakoms via dess HTML-kod. Det rör sig om matematiska symboler, tecken i andra europeiska språk (latin, spanska, franska, tyska, isländska), varianter av parenteser, varianter av citattecken, långa bindestreck, korta bindestreck, villkorliga/mjuka vindestreck, tankstreck, mellanslag, hårt mellanslag, noll längds mellanslag och kort hårt mellanslag.

Tangentbordet har också flera moder. Grekisk mod nås via att man trycker på funktionstangenten “F10”, sedan får man grekiska bokstäver istället. Matematisk mod nås genom att trycka på funktionstangenten “F11”, vilket ger tillgång till extra matematiska symboler via tangentbordet. För att återgå till normalmod trycker man på “F9”. Om man av misstag tryckt på F10 eller F11 så man får “konstiga” symboler, så skall den instiktiva reaktionen vara att trycka på F9.

Dessa tecken får man på tangentbordet med Autohotkey-skriptet i ”normal mode”. (Klicka på bilden för förstoring).

Man kör ett AutoHotKey-skript som även kan startas automatiskt med Windows operativsystem (genom att lägga en länk till skriptet bland autostart-objekten). Katalogen nås på följande sätt:

Win+R ⇒ shell:startup

AutoHotKey måste installeras.

Detta skript skall köras. Koden läggs i en fil med “.ahk” som filnamnsuffix. Teckenkodningen hos filen skall vara UTF-8 (med BOM).

#NoEnv
SendMode Input
SetWorkingDir %A_ScriptDir%
#SingleInstance force

#Warn

; Capslock::LShift
; LShift::Capslock

mode:="NORMAL"
 
F9::
    mode:="NORMAL"
return

F10::
    mode:="GREEK"
return

F11::
    mode:="MATH"
return

#If mode == "NORMAL"
    
    <^>!§::Send {U+2264}  ; LESS-THAN OR EQUAL TO
    +<^>!§::Send {U+2265}  ; GREATER-THAN OR EQUAL TO
    <^>!1::Send {U+207B}  ; SUPERSCRIPT MINUS
    +<^>!1::¡
    +<^>!2::²
    +<^>!3::³
    +<^>!4::‹
    +<^>!5::›
    <^>!6::‰
    +<^>!6::„
    +<^>!7::«
    +<^>!8::“
    +<^>!9::”
    +<^>!0::»
    +<^>!SC00C::¿
    <^>!SC00D::Send {U+0327}  ; COMBINING CEDILLA
    +<^>!SC00D::Send {U+0328}  ; COMBINING OGONEK
    
    <^>!q::¼
    +<^>!q::¾
    <^>!w::Send {U+2153}  ; 1/3
    +<^>!w::Send {U+2154}  ; 2/3
    +<^>!e::™
    <^>!r::©
    +<^>!r::®
    <^>!t::þ
    +<^>!t::Þ
    <^>!y::→  ; Alt 26 Pil
    +<^>!y::Send {U+21d2}  ; RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
    <^>!u::Send {U+2227}  ; AND
    +<^>!u::Send {U+2228}  ; OR
    <^>!i::Send {U+0131}  ;  LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
    +<^>!i::¬
    <^>!o::œ
    +<^>!o::Æ
    <^>!p::Send {U+0309}  ; COMBINING HOOK ABOVE
    +<^>!p::Send {U+031B}  ; COMBINING HORN 
    <^>!SC01A::Send {U+030B}  ; COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
    +<^>!SC01A::Send {U+030A}  ; COMBINING RING ABOVE
    +<^>!SC01B::Send {U+0305}  ; COMBINING OVERLINE

    <^>!a::ə ; 0259 schwa
    +<^>!a:: Ə ;  018F schwa, capital
    <^>!s::ß ; 00DF german double s (ss) 
    +<^>!s::Send {U+0332}  ; COMBINING LOW LINE
    <^>!d::ð
    +<^>!d::Ð
    <^>!f::Send {U+2002}  ; n-längds mellanslag
    +<^>!f::Send {U+2003}  ; m-längds mellanslag
    <^>!g::Send {U+2009}  ; kort mellanslag
    +<^>!g::Send {U+200A}  ; hårfint mellanslag
    <^>!h::Send {U+2011}  ; Bindestreck, hårt
    +<^>!h::Send {U+AD}  ; Bindestreck, villkorligt/mjukt
    <^>!j::Send {U+2013}  ; Tankstreck, n-längd
    +<^>!j::Send {U+2014}  ; Tankstreck, m-längd
    <^>!k::Send {U+0138}  ; LATIN SMALL LETTER KRA
    +<^>!k::Send {U+2043}  ; Listpunktstreck
    <^>!l::Send {U+0335}  ; COMBINING SHORT STROKE OVERLAY
    +<^>!l::Send {U+0336}  ; COMBINING LONG STROKE OVERLAY
    <^>!SC027::ø
    +<^>!SC027::Ø
    <^>!SC028::æ
    +<^>!SC028::Æ
    <^>!SC02B::Send {U+030C}  ; COMBINING CARON
    +<^>!SC02B::Send {U+0306}  ; COMBINING BREVE

    +<^>!SC056::°  ; Alt 248, grader
    <^>!z::Send {U+0292}  ; LATIN SMALL LETTER EZH
    +<^>!z::Send {U+01B7}  ; LATIN CAPITAL LETTER EZH
    <^>!x::×  ; Alt 158
    +<^>!x::·  ; Alt 250
    <^>!c::Send {U+2215}  ; DIVISION SLASH
    +<^>!c::÷  ; Alt 0247
    <^>!v::Send {U+2212}  ; MINUS SIGN
    +<^>!v::±  ; Alt 241
    <^>!b::Send {U+2248}  ; ALMOST EQUAL TO
    +<^>!b::Send {U+2259}  ; Corresponds to (Unicode has wrong name)
    <^>!n::Send {U+014B}  ; LATIN SMALL LETTER ENG
    +<^>!n::Send {U+014A}  ; LATIN CAPITAL LETTER ENG
    <^>!m::µ  ; Alt 230
    +<^>!m::ç  ; Alt 135
    <^>!SC033::‘  ; Alt 0145
    +<^>!SC033::’  ; Alt 0146
    <^>!SC034::Send {U+0323}  ; COMBINING DOT BELOW
    +<^>!SC034::Send {U+0307}  ; COMBINING DOT ABOVE
    <^>!SC035::–  ; Alt 0150, tankstreck
    +<^>!SC035::—  ; Alt 0151, tankstreck, långt

    +Space::Send {U+A0}  ; hårt mellanslag
    <^>!Space::Send {U+202F}  ; kort hårt mellanslag
    +<^>!Space::Send {U+200B}  ; noll längds mellanslag

#If mode == "GREEK"
    a::α
    b::β
    g::γ
    d::δ
    e::ε
    z::ζ
    w::η
    t::θ
    j::ι
    k::κ
    l::λ
    m::μ
    n::ν
    x::ξ
    o::ο
    p::π
    r::ρ
    q::ς
    s::σ
    h::τ
    y::υ
    f::φ
    c::χ
    å::ψ
    ö::ω

#If mode == "MATH"
    0::⁰ ; 2070
    1::¹ ; 00B9
    2::² ; 00B2
    3::³ ; 00B3
    4::⁴ ; 2074
    5::⁵ ; 2075
    6::⁶ ; 2076
    7::⁷ ; 2077
    8::⁸ ; 2078
    9::⁹ ; 2079
    i::∫ ; 222B
    d::∂ ; 2202

#If

Finskt flerspråkigt tangentbord

SFS-5966 finnish multilingual keyboard
SFS-5966 finnish multilingual keyboard. SFS-5966 har i grunden samma tecken som ett nordiskt plus att det har extra tecken som skrivs genom att tangenten “Alt Gr” eller tangentkombinationen “Alt Gr”+“Shift” trycks ned samtidigt som tangenten med önskat tecken/symbol/bosktav.

SC-koder för nordiskt tangentbord

tangentbord sc
Resultat av scan-kod (SC) för nordiskt tangentbord.