Konståkningsskridskor

Konståkningsskridskor har en bit-vinkel (=90 grader minus kantvinkeln) som vanligtvis är mellan 7 och 10 grader. Se nedanstående figur! Lättare åkare och nybörjare har ofta en större bitvinkel inom intervallet. Bättre åkare och tyngre åkare har ofta en mindre bitvinkel. Konståkningsskridskor med 4 mm tjocka blad skålradie på 13 mm (cirka ½ tum) har en bitvinkel på cirka 8,8°, vilket troligtvis är lagom för lättare medelgoda åkare eller medeltunga nybörjare.

Skiss på skålradie på skridskor
Bild ovan: Skiss på hur skålradie förhåller sig på bitvinkel och skridskobladets tjocklek hos skridskor. (Klicka på figuren för förstoring!)

Formel

Bit-vinkel = 90° − skridskobladets kantvinkel.

B = skridskobladets tjockek

R = skålradien

Bit-vinkel = α = arcsin(B/(2·R))

Bit-vinke s.f.a. skålradie och bladtjocklek
Bild ovan: Bit-vinkel som funktion av skålradie med bladtjocklek som parametern. Bitvinkeln är lika med 90° minus kantvinkeln. (Klicka på figuren för förstoring!)

Ovanstående diagram gäller givetvis även för andra skridskor (hockey, bandy, långfärd etc), men de brukar ha en större skålradie och därmed lägre bitvinkel. Skålradien vid hockey är mer typiskt runt 20 - 24 mm.

Fler diagram

Nedan följer diagram med axlarna omkastade, eftersom det kanske är naturligare att utgå ifrån vilken bitvinkel som önskas och sedan leta reda på vilken skålradie som skridskosliparen behöver använda. Jag har gjort tre versioner av samma diagramm, men med olika stora områden som tas med. De två sista diagrammen har så stora områden medtagna så att de även går att användas för hockey.

Skålradie s.f.a. bitvinkel och bladtjocklek
Bild ovan: Skålradie som funktion av bitvinkel med bladtjocklek som parameter. Bitvinkeln är mellan 7° och 10°, vilket motsvarar normalt område för konståkning. (Klicka på figuren för förstoring!)
Skålradie s.f.a. bitvinkel och bladtjocklek
Bild ovan: Bit-vinkel som funktion av skålradie med bladtjocklek som parametern. Bitvinkeln är mellan 4° och 10°, och skålradien mellan 8 och 24 mm, vilket gör att detta diagramm även passar hockey. (Klicka på figuren för förstoring!)
Skålradie s.f.a. bitvinkel och bladtjocklek
Bild ovan: Bit-vinkel som funktion av skålradie med bladtjocklek som parametern. Bitvinkeln är mellan 3° och 15°, och skålradien mellan 8 och 26 mm. (Klicka på figuren för förstoring!)