Konståkningsskridskor

Konståkningsskridskor har en bit-vinkel (=90 grader minus kantvinkeln) som vanligtvis är mellan 7 och 10 grader. Se nedanstående figur! Lättare åkare och nybörjare har ofta en större bitvinkel inom intervallet. Bättre åkare och tyngre åkare har ofta en mindre bitvinkel. Konståkningsskridskor med 4 mm tjocka blad skålradie på 13 mm (cirka ½ tum) har en bitvinkel på cirka 8,8°, vilket troligtvis är lagom för lättare medelgoda åkare eller medeltunga nybörjare.

Bit-vinke s.f.a. skålradie och bladtjocklek
Bit-vinkel som funktion av skålradie med bladtjocklek som parametern. Bitvinkeln är lika med 90° minus kantvinkeln. Klicka på figuren för förstoring!

Ovanstående diagram gäller givetvis även för andra skridskor (hockey, bandy, långfärd etc), men de brukar ha en större skålradie och därmed lägre bitvinkel. Skålradien vid hockey är mer typiskt runt 20 - 24 mm. Diagrammets x-axel borde vara 12 - 32 mm för att passa hockey bättre.

Formel

Bit-vinkel = 90° − skridskobladets kantvinkel.

Bit-vinkel = α = arcsin(B/(2·R))

Där B är skridskobladets tjockek

och R är skålradien.