Daggpunkt och molnbas

Referens: “The relationship between relative humidity and the dewpoint temperature in moist air”. Mark G. Lawrence. Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) February 2005. DOI:10.1175/BAMS-86-2-225

Formel:

T luft-temperatur [°C]
Rh relativ luftfuktighet [%]
Td daggpunkt [°C]
A=17.625
B=243.04
C=610.94
r=Rh∕100
Td=B·{ln(r)+A·T∕(B+T)} ∕ {A-ln(r)−A·T∕(B+T)}

Skillnad mellan luft-temperatur och daggpunkt (T–Td) som funktion av temperatur T och relativ luftfuktighet Rh
Rh \ T -20°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C
5% 30.1°C 35.3 38.0 40.9 43.8 46.8°C
10% 23.9 28.1 30.3 32.6 34.9 37.4
15% 20.1 23.6 25.5 27.4 29.5 31.5
20% 17.2 20.3 22.0 23.7 25.4 27.2
25% 15.0 17.7 19.2 20.6 22.2 23.8
30% 13.2 15.5 16.8 18.1 19.5 20.9
35% 11.6 13.7 14.8 15.9 17.1 18.4
40% 10.2 12.0 13.0 14.0 15.1 16.2
45% 8.90 10.5 11.4 12.3 13.2 14.2
50% 7.77 9.20 9.95 10.74 11.55 12.40
55% 6.73 7.97 8.63 9.31 10.02 10.76
60% 5.78 6.85 7.41 8.00 8.61 9.24
65% 4.89 5.80 6.28 6.78 7.30 7.83
70% 4.07 4.82 5.22 5.64 6.07 6.52
75% 3.29 3.90 4.23 4.57 4.92 5.28
80% 2.56 3.04 3.29 3.56 3.83 4.11
85% 1.87 2.22 2.41 2.60 2.80 3.01
90% 1.22 1.44 1.57 1.69 1.82 1.96
95% 0.59 0.71 0.76 0.83 0.89 0.96
100% 0°C 0 0 0 0 0°C

Molnbasen i meter är lika med skillnaden mellan temperatur och daggpunkt i °C gånger 125. Detta gäller för moln som orsakas av konvektion av marknära luft. Molntyper kan vara Cumulus humilis, Cumulus mediocris, Cumulus congestus och Cumulonimbus. Torradiabaten är 1°C/100m, vilket innebär att temperaturen hos ett luftpaket som stiger sjunker 1°C per 100M, givet att luften inte uppblandas med omgivande luft. Daggpunkten hos ett stigande luftpaket minskar 0,2°C/100m på grund av sänkt tryck.

H=125·(T−Td) där H är molnbas höjd i meter och temperatuerna ges i °C eller Kelvin.

Molnbas [m] som funktion av temperatur T [°C] och relativ luftfuktighet Rh[%]
Rh \ T -20°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C
5% 3762 m 4413 4755 5108 5472 5846 m
10% 2984 3510 3787 4073 4368 4672
15% 2506 2952 3187 3430 3681 3940
20% 2155 2542 2746 2957 3175 3400
25% 1876 2215 2394 2579 2771 2968
30% 1644 1942 2100 2263 2432 2607
35% 1445 1707 1846 1991 2140 2295
40% 1269 1501 1624 1751 1883 2019
45% 1112 1316 1424 1536 1653 1773
50% 971 1149 1244 1342 1444 1549
55% 841 996 1078 1164 1252 1344
60% 722 855 926 1000 1076 1155
65% 611 724 784 847 912 979
70% 508 602 652 704 758 814
75% 411 487 528 570 614 659
80% 320 379 411 444 478 514
85% 233 277 300 324 349 375
90% 152 180 195 211 227 244
95% 74 88 95 103 111 119
100% 0 m 0 0 0 0 0 m

Kurvor

Klicka på bilderna så förstoras de!

Kurva på "daggpunkt". Klicka på bilden för förstoring!
Kurva daggpunkt

Alternativformat: PDF (klicka här)

Kurva på molnbas. Klicka på bilden för förstoring!
Molnbas kurva 4000 m

Alternativformat: PDF (klicka här)

Luftfuktighet

Referens: Martin Wanielista, Robert Kersten and Ron Eaglin. 1997. Hydrology Water Quantity and Quality Control. John Wiley & Sons. 2nd ed.

Formel:

T luft-temperatur [°C]
Rh relativ luftfuktighet [%]
Td daggpunkt [°C]
r=Rh∕100
T={Td−112·r1∕8+112} ∕ {0.9·r1∕8+0.1}

Relativ luftfuktighet som funktion av temperatur med daggpunkt som parameter. Klicka på bilden för förstoring!
Kurva på relativ luftfuktighet som funktion av temperatur med daggpunkt som parameter

Alternativformat: PDF (klicka här)

Skev T log P diagram

Skev T log P termodynamiska diagram används inom meterologi för att förutsäga väder. Det används inom flyg, såsom tex motorflyg, segelflyg, glidskärm (parapente) och hängflyg. Speciellt värdefullt är det inom segelflyg för att förutsäga hur molnen kommer att breda ut sig och hur stora uppvindarna kan beräknas bli. Man kan få fram en uppskattning på molnbas och molnhöjd. Det går att få en uppfattning ifall molnen kommer ha en tendens att breda ut sig och täcka hela himlen eller om de kommer att upplösas relativt snabbt så att solen kan fortsätta värma jordytan och skapa konvektiva uppåtvindar. På engelska kallas detta "skew T log P diagram". Höjden kan ritas in i diagrammet, men är inte en nödvändig del av det. Diagrammet kallas skev T, eftersom temperaturen är skeva (lutande) linjer istället för vertikala linjer som är vinkelräta emot x-axeln. I skev T log P diagrammet ritas en kurva för daggpunkt och en kurva för luft-temperatur in. Dessa data fås från väderballonger.

Relativ luftfuktighet som funktion av temperatur med daggpunkt som parameter. Klicka på bilden för förstoring!
Kurva på relativ luftfuktighet som funktion av temperatur med daggpunkt som parameter