Reeverknop

Reeverknop (reeverskarv, reever‑skarv) borde alla kunna. Det finns många tillfällen då man vill sammanfoga två tampar eller ändarna av samma tamp, och då råbandsknopen inte är tillräckligt säker. Reeverknopen har mycket goda egenskaper vad gäller hållfasthet, säkerhet emot att den går upp av sig själv och lätthet att lösa upp den efter hård belastning. Knopen fungerar på våta -, hala - eller elastiska rep. Knopen kan fungera som ersättare till åttastek som är större och klumpigare, tar längre tid att slå och konsumerar mer rep. Reeverknop är starkare än fiskarknop och är lättare att ta upp efter belastning. Reeverknop har likheter med Sennit-knop och Vice-versa-knop. Reeverknop har användningsområden inom bland annat alpinism, bergsbestigning, klättring, segling, sjöfart, båtliv och arborism. På engelska heter knopen “reever knot” eller “reever bend”, och är beskriven i Alpine Journal nr 40 maj 1928 av C.E.I Wright och J.E. Magowan.

Ursprunget till varför knopen har ordet “reever” i namnet är höljt i dunkel. Det engeksla verbet “to reeve” betyder att sticka ett rep genom ett hål, en ring, ett block eller liknande.

Instruktion

bild saknas
Reeverknop startläge
bild saknas
Reeverknop mellansteg
bild saknas
Reeverknop färdig men inte åtdragen
bild saknas
Reeverknop färdig

Alternativ instruktion

bild saknas
Reeverknop, mellansteg, de vita trådarna visar vart tamparna skall dras
bild saknas
Reeverknop, icke åtdragen
bild saknas
Reeverknop färdig