Alpin fjärilsknop

Alpin fjärilsknop (fjärilsögla) görs i bukt och kan både fungera som en ögla i mitten på ett rep eller som ett sätt att "brygga över" skadat rep.

Instruktion - metod 1

bild
Alpin fjärilsknop, steg 1
bild
Alpin fjärilsknop, steg 2, vita tråden visar vart repet skall ta vägen sedan
bild
Alpin fjärilsknop, färdig

Instruktion - metod 2

bild
Alpin fjärilsknop, steg 1, vira repet två och ett halvt runt handen
bild
Alpin fjärilsknop, steg 2, flytta "den yttre högra" till mitten
bild
Alpin fjärilsknop, steg 3, för runt "den nya yttre högra" enligt vita tråden
bild
Alpin fjärilsknop, färdig, men ej "sträckt"
bild
Alpin fjärilsknop, färdig
bild
Alpin fjärilsknop, färdig, sedd från andra sidan