Eze — sajten med smått och gott

Copyright © ezelius.eu

HTML koder för Latin

Här följer en lista på utvalda tecken för de första sektionerna av Unicode beståendes av sektionerna för Basic Latin, Latin-1 Supplement, Latin Extended-A och Latin Extended-B. I listan ages Unicode koder och HTML koder. Den numeriska HTML koden i listan är på hexadecimalt format, men finns även på decimalt format.

Bokstäver och siffror som ändå finns på tangentbordet, samt tomma kod positioner, har slopats för att göra det mer överskådligt.

Unicode sektioner
Unicode sektion Unicode kodpunkt
Basic Latin 0000 - 007F
Latin-1 Supplement 0080 - 00FF
Latin Extended-A 0100 - 017F
Latin Extended-B 0180 - 024F

Välj typsnitt för tabellen nedan:

HTML koder Latin (Basic, 1, A och B)
Uni­code
kod
tecken HTML text kod HTML numer­isk kod Beskrivning
Basic Latin
0020       SPACE
0021 !   ! EXCLAMATION MARK
0022 " " " QUOTATION MARK
0023 #   # NUMBER SIGN
0024 $   $ DOLLAR SIGN
0025 %   % PERCENT SIGN
0026 & & & AMPERSAND
0027 '   ' APOSTROPHE
0028 (   ( LEFT PARENTHESIS
0029 )   ) RIGHT PARENTHESIS
002A *   * ASTERISK
002B +   + PLUS SIGN
002C ,   , COMMA
002D -   - HYPHEN-MINUS
002E .   . FULL STOP
002F /   / SOLIDUS
003A :   : COLON
003B ;   &#x3B; SEMICOLON
003C < &lt; &#x3C; LESS-THAN SIGN
003D =   &#x3D; EQUALS SIGN
003E > &gt; &#x3E; GREATER-THAN SIGN
003F ?   &#x3F; QUESTION MARK
0040 @   &#x40; COMMERCIAL AT
005B [   &#x5B; LEFT SQUARE BRACKET
005C \   &#x5C; REVERSE SOLIDUS
005D ]   &#x5D; RIGHT SQUARE BRACKET
005E ^   &#x5E; CIRCUMFLEX ACCENT
005F _   &#x5F; LOW LINE
0060 `   &#x60; GRAVE ACCENT
007B {   &#x7B; LEFT CURLY BRACKET
007C |   &#x7C; VERTICAL LINE
007D }   &#x7D; RIGHT CURLY BRACKET
007E ~   &#x7E; TILDE
Latin-1 Supplement
00A0   &nbsp; &#xA0; NO-BREAK SPACE
00A1 ¡ &iexcl; &#xA1; INVERTED EXCLAMATION MARK
00A2 ¢ &cent; &#xA2; CENT SIGN
00A3 £ &pound; &#xA3; POUND SIGN
00A4 ¤ &curren; &#xA4; CURRENCY SIGN
00A5 ¥ &yen; &#xA5; YEN SIGN
00A6 ¦ &brvbar; &#xA6; BROKEN BAR
00A7 § &sect; &#xA7; SECTION SIGN
00A8 ¨ &uml; &#xA8; DIAERESIS
00A9 © &copy; &#xA9; COPYRIGHT SIGN
00AA ª &ordf; &#xAA; FEMININE ORDINAL INDICATOR
00AB « &laquo; &#xAB; LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
00AC ¬ &not; &#xAC; NOT SIGN
00AD ­ &shy; &#xAD; SOFT HYPHEN
00AE ® &reg; &#xAE; REGISTERED SIGN
00AF ¯ &macr; &#xAF; MACRON
00B0 ° &deg; &#xB0; DEGREE SIGN
00B1 ± &plusmn; &#xB1; PLUS-MINUS SIGN
00B2 ² &sup2; &#xB2; SUPERSCRIPT TWO
00B3 ³ &sup3; &#xB3; SUPERSCRIPT THREE
00B4 ´ &acute; &#xB4; ACUTE ACCENT
00B5 µ &micro; &#xB5; MICRO SIGN
00B6 &para; &#xB6; PILCROW SIGN
00B7 · &middot; &#xB7; MIDDLE DOT
00B8 ¸ &cedil; &#xB8; CEDILLA
00B9 ¹ &sup1; &#xB9; SUPERSCRIPT ONE
00BA º &ordm; &#xBA; MASCULINE ORDINAL INDICATOR
00BB » &raquo; &#xBB; RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
00BC ¼ &frac14; &#xBC; VULGAR FRACTION ONE QUARTER
00BD ½ &frac12; &#xBD; VULGAR FRACTION ONE HALF
00BE ¾ &frac34; &#xBE; VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
00BF ¿ &iquest; &#xBF; INVERTED QUESTION MARK
00C0 À &Agrave; &#xC0; LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
00C1 Á &Aacute; &#xC1; LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
00C2 Â &Acirc; &#xC2; LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
00C3 Ã &Atilde; &#xC3; LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
00C4 Ä &Auml; &#xC4; LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
00C5 Å &Aring; &#xC5; LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
00C6 Æ &AElig; &#xC6; LATIN CAPITAL LETTER AE
00C7 Ç &Ccedil; &#xC7; LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
00C8 È &Egrave; &#xC8; LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
00C9 É &Eacute; &#xC9; LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
00CA Ê &Ecirc; &#xCA; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
00CB Ë &Euml; &#xCB; LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
00CC Ì &Igrave; &#xCC; LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
00CD Í &Iacute; &#xCD; LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
00CE Î &Icirc; &#xCE; LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
00CF Ï &Iuml; &#xCF; LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
00D0 Ð &ETH; &#xD0; LATIN CAPITAL LETTER ETH
00D1 Ñ &Ntilde; &#xD1; LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
00D2 Ò &Ograve; &#xD2; LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
00D3 Ó &Oacute; &#xD3; LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
00D4 Ô &Ocirc; &#xD4; LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
00D5 Õ &Otilde; &#xD5; LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
00D6 Ö &Ouml; &#xD6; LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
00D7 × &times; &#xD7; MULTIPLICATION SIGN
00D8 Ø &Oslash; &#xD8; LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
00D9 Ù &Ugrave; &#xD9; LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
00DA Ú &Uacute; &#xDA; LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
00DB Û &Ucirc; &#xDB; LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
00DC Ü &Uuml; &#xDC; LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
00DD Ý &Yacute; &#xDD; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
00DE Þ &THORN; &#xDE; LATIN CAPITAL LETTER THORN
00DF ß &szlig; &#xDF; LATIN SMALL LETTER SHARP S
00E0 à &agrave; &#xE0; LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
00E1 á &aacute; &#xE1; LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
00E2 â &acirc; &#xE2; LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
00E3 ã &atilde; &#xE3; LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
00E4 ä &auml; &#xE4; LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
00E5 å &aring; &#xE5; LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
00E6 æ &aelig; &#xE6; LATIN SMALL LETTER AE
00E7 ç &ccedil; &#xE7; LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
00E8 è &egrave; &#xE8; LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
00E9 é &eacute; &#xE9; LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
00EA ê &ecirc; &#xEA; LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
00EB ë &euml; &#xEB; LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
00EC ì &igrave; &#xEC; LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
00ED í &iacute; &#xED; LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
00EE î &icirc; &#xEE; LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
00EF ï &iuml; &#xEF; LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
00F0 ð &eth; &#xF0; LATIN SMALL LETTER ETH
00F1 ñ &ntilde; &#xF1; LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
00F2 ò &ograve; &#xF2; LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
00F3 ó &oacute; &#xF3; LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
00F4 ô &ocirc; &#xF4; LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
00F5 õ &otilde; &#xF5; LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
00F6 ö &ouml; &#xF6; LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
00F7 ÷ &divide; &#xF7; DIVISION SIGN
00F8 ø &oslash; &#xF8; LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
00F9 ù &ugrave; &#xF9; LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
00FA ú &uacute; &#xFA; LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
00FB û &ucirc; &#xFB; LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
00FC ü &uuml; &#xFC; LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
00FD ý &yacute; &#xFD; LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
00FE þ &thorn; &#xFE; LATIN SMALL LETTER THORN
00FF ÿ &yuml; &#xFF; LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
Latin Extended-A
0100 Ā   &#x100; LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
0101 ā   &#x101; LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
0102 Ă   &#x102; LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
0103 ă   &#x103; LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
0104 Ą   &#x104; LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
0105 ą   &#x105; LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
0106 Ć   &#x106; LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
0107 ć   &#x107; LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
0108 Ĉ   &#x108; LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
0109 ĉ   &#x109; LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
010A Ċ   &#x10A; LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
010B ċ   &#x10B; LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
010C Č   &#x10C; LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
010D č   &#x10D; LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
010E Ď   &#x10E; LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
010F ď   &#x10F; LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
0110 Đ   &#x110; LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
0111 đ   &#x111; LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
0112 Ē   &#x112; LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
0113 ē   &#x113; LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
0114 Ĕ   &#x114; LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE
0115 ĕ   &#x115; LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE
0116 Ė   &#x116; LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
0117 ė   &#x117; LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
0118 Ę   &#x118; LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
0119 ę   &#x119; LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
011A Ě   &#x11A; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
011B ě   &#x11B; LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
011C Ĝ   &#x11C; LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
011D ĝ   &#x11D; LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
011E Ğ   &#x11E; LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
011F ğ   &#x11F; LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
0120 Ġ   &#x120; LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
0121 ġ   &#x121; LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
0122 Ģ   &#x122; LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
0123 ģ   &#x123; LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
0124 Ĥ   &#x124; LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
0125 ĥ   &#x125; LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
0126 Ħ   &#x126; LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE
0127 ħ   &#x127; LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
0128 Ĩ   &#x128; LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
0129 ĩ   &#x129; LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
012A Ī   &#x12A; LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
012B ī   &#x12B; LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
012C Ĭ   &#x12C; LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE
012D ĭ   &#x12D; LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE
012E Į   &#x12E; LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
012F į   &#x12F; LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
0130 İ   &#x130; LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE
0131 ı   &#x131; LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
0132 IJ   &#x132; LATIN CAPITAL LIGATURE IJ
0133 ij   &#x133; LATIN SMALL LIGATURE IJ
0134 Ĵ   &#x134; LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
0135 ĵ   &#x135; LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
0136 Ķ   &#x136; LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
0137 ķ   &#x137; LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
0138 ĸ   &#x138; LATIN SMALL LETTER KRA
0139 Ĺ   &#x139; LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
013A ĺ   &#x13A; LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
013B Ļ   &#x13B; LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
013C ļ   &#x13C; LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
013D Ľ   &#x13D; LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
013E ľ   &#x13E; LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
013F Ŀ   &#x13F; LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
0140 ŀ   &#x140; LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
0141 Ł   &#x141; LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
0142 ł   &#x142; LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
0143 Ń   &#x143; LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
0144 ń   &#x144; LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
0145 Ņ   &#x145; LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
0146 ņ   &#x146; LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
0147 Ň   &#x147; LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
0148 ň   &#x148; LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
0149 ʼn   &#x149; LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE
014A Ŋ   &#x14A; LATIN CAPITAL LETTER ENG
014B ŋ   &#x14B; LATIN SMALL LETTER ENG
014C Ō   &#x14C; LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
014D ō   &#x14D; LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
014E Ŏ   &#x14E; LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE
014F ŏ   &#x14F; LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE
0150 Ő   &#x150; LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
0151 ő   &#x151; LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
0152 Π&OElig; &#x152; LATIN CAPITAL LIGATURE OE
0153 œ &oelig; &#x153; LATIN SMALL LIGATURE OE
0154 Ŕ   &#x154; LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
0155 ŕ   &#x155; LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
0156 Ŗ   &#x156; LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
0157 ŗ   &#x157; LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
0158 Ř   &#x158; LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
0159 ř   &#x159; LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
015A Ś   &#x15A; LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
015B ś   &#x15B; LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
015C Ŝ   &#x15C; LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
015D ŝ   &#x15D; LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
015E Ş   &#x15E; LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
015F ş   &#x15F; LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
0160 Š &Scaron; &#x160; LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
0161 š &scaron; &#x161; LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
0162 Ţ   &#x162; LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
0163 ţ   &#x163; LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
0164 Ť   &#x164; LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
0165 ť   &#x165; LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
0166 Ŧ   &#x166; LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
0167 ŧ   &#x167; LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
0168 Ũ   &#x168; LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
0169 ũ   &#x169; LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
016A Ū   &#x16A; LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
016B ū   &#x16B; LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
016C Ŭ   &#x16C; LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE
016D ŭ   &#x16D; LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
016E Ů   &#x16E; LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
016F ů   &#x16F; LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
0170 Ű   &#x170; LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
0171 ű   &#x171; LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
0172 Ų   &#x172; LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
0173 ų   &#x173; LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
0174 Ŵ   &#x174; LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
0175 ŵ   &#x175; LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
0176 Ŷ   &#x176; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
0177 ŷ   &#x177; LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
0178 Ÿ &Yuml; &#x178; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
0179 Ź   &#x179; LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
017A ź   &#x17A; LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
017B Ż   &#x17B; LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
017C ż   &#x17C; LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
017D Ž   &#x17D; LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
017E ž   &#x17E; LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
017F ſ   &#x17F; LATIN SMALL LETTER LONG S
Latin Extended-B
0180 ƀ   &#x180; LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE
0181 Ɓ   &#x181; LATIN CAPITAL LETTER B WITH HOOK
0182 Ƃ   &#x182; LATIN CAPITAL LETTER B WITH TOPBAR
0183 ƃ   &#x183; LATIN SMALL LETTER B WITH TOPBAR
0184 Ƅ   &#x184; LATIN CAPITAL LETTER TONE SIX
0185 ƅ   &#x185; LATIN SMALL LETTER TONE SIX
0186 Ɔ   &#x186; LATIN CAPITAL LETTER OPEN O
0187 Ƈ   &#x187; LATIN CAPITAL LETTER C WITH HOOK
0188 ƈ   &#x188; LATIN SMALL LETTER C WITH HOOK
0189 Ɖ   &#x189; LATIN CAPITAL LETTER AFRICAN D
018A Ɗ   &#x18A; LATIN CAPITAL LETTER D WITH HOOK
018B Ƌ   &#x18B; LATIN CAPITAL LETTER D WITH TOPBAR
018C ƌ   &#x18C; LATIN SMALL LETTER D WITH TOPBAR
018D ƍ   &#x18D; LATIN SMALL LETTER TURNED DELTA
018E Ǝ   &#x18E; LATIN CAPITAL LETTER REVERSED E
018F Ə   &#x18F; LATIN CAPITAL LETTER SCHWA
0190 Ɛ   &#x190; LATIN CAPITAL LETTER OPEN E
0191 Ƒ   &#x191; LATIN CAPITAL LETTER F WITH HOOK
0192 ƒ &fnof; &#x192; LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
0193 Ɠ   &#x193; LATIN CAPITAL LETTER G WITH HOOK
0194 Ɣ   &#x194; LATIN CAPITAL LETTER GAMMA
0195 ƕ   &#x195; LATIN SMALL LETTER HV
0196 Ɩ   &#x196; LATIN CAPITAL LETTER IOTA
0197 Ɨ   &#x197; LATIN CAPITAL LETTER I WITH STROKE
0198 Ƙ   &#x198; LATIN CAPITAL LETTER K WITH HOOK
0199 ƙ   &#x199; LATIN SMALL LETTER K WITH HOOK
019A ƚ   &#x19A; LATIN SMALL LETTER L WITH BAR
019B ƛ   &#x19B; LATIN SMALL LETTER LAMBDA WITH STROKE
019C Ɯ   &#x19C; LATIN CAPITAL LETTER TURNED M
019D Ɲ   &#x19D; LATIN CAPITAL LETTER N WITH LEFT HOOK
019E ƞ   &#x19E; LATIN SMALL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG
019F Ɵ   &#x19F; LATIN CAPITAL LETTER O WITH MIDDLE TILDE
01A0 Ơ   &#x1A0; LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN
01A1 ơ   &#x1A1; LATIN SMALL LETTER O WITH HORN
01A2 Ƣ   &#x1A2; LATIN CAPITAL LETTER OI
01A3 ƣ   &#x1A3; LATIN SMALL LETTER OI
01A4 Ƥ   &#x1A4; LATIN CAPITAL LETTER P WITH HOOK
01A5 ƥ   &#x1A5; LATIN SMALL LETTER P WITH HOOK
01A6 Ʀ   &#x1A6; LATIN LETTER YR
01A7 Ƨ   &#x1A7; LATIN CAPITAL LETTER TONE TWO
01A8 ƨ   &#x1A8; LATIN SMALL LETTER TONE TWO
01A9 Ʃ   &#x1A9; LATIN CAPITAL LETTER ESH
01AA ƪ   &#x1AA; LATIN LETTER REVERSED ESH LOOP
01AB ƫ   &#x1AB; LATIN SMALL LETTER T WITH PALATAL HOOK
01AC Ƭ   &#x1AC; LATIN CAPITAL LETTER T WITH HOOK
01AD ƭ   &#x1AD; LATIN SMALL LETTER T WITH HOOK
01AE Ʈ   &#x1AE; LATIN CAPITAL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK
01AF Ư   &#x1AF; LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN
01B0 ư   &#x1B0; LATIN SMALL LETTER U WITH HORN
01B1 Ʊ   &#x1B1; LATIN CAPITAL LETTER UPSILON
01B2 Ʋ   &#x1B2; LATIN CAPITAL LETTER V WITH HOOK
01B3 Ƴ   &#x1B3; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK
01B4 ƴ   &#x1B4; LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK
01B5 Ƶ   &#x1B5; LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE
01B6 ƶ   &#x1B6; LATIN SMALL LETTER Z WITH STROKE
01B7 Ʒ   &#x1B7; LATIN CAPITAL LETTER EZH
01B8 Ƹ   &#x1B8; LATIN CAPITAL LETTER EZH REVERSED
01B9 ƹ   &#x1B9; LATIN SMALL LETTER EZH REVERSED
01BA ƺ   &#x1BA; LATIN SMALL LETTER EZH WITH TAIL
01BB ƻ   &#x1BB; LATIN LETTER TWO WITH STROKE
01BC Ƽ   &#x1BC; LATIN CAPITAL LETTER TONE FIVE
01BD ƽ   &#x1BD; LATIN SMALL LETTER TONE FIVE
01BE ƾ   &#x1BE; LATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP WITH STROKE
01BF ƿ   &#x1BF; LATIN LETTER WYNN
01C0 ǀ   &#x1C0; LATIN LETTER DENTAL CLICK
01C1 ǁ   &#x1C1; LATIN LETTER LATERAL CLICK
01C2 ǂ   &#x1C2; LATIN LETTER ALVEOLAR CLICK
01C3 ǃ   &#x1C3; LATIN LETTER RETROFLEX CLICK
01C4 DŽ   &#x1C4; LATIN CAPITAL LETTER DZ WITH CARON
01C5 Dž   &#x1C5; LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z WITH CARON
01C6 dž   &#x1C6; LATIN SMALL LETTER DZ WITH CARON
01C7 LJ   &#x1C7; LATIN CAPITAL LETTER LJ
01C8 Lj   &#x1C8; LATIN CAPITAL LETTER L WITH SMALL LETTER J
01C9 lj   &#x1C9; LATIN SMALL LETTER LJ
01CA NJ   &#x1CA; LATIN CAPITAL LETTER NJ
01CB Nj   &#x1CB; LATIN CAPITAL LETTER N WITH SMALL LETTER J
01CC nj   &#x1CC; LATIN SMALL LETTER NJ
01CD Ǎ   &#x1CD; LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON
01CE ǎ   &#x1CE; LATIN SMALL LETTER A WITH CARON
01CF Ǐ   &#x1CF; LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON
01D0 ǐ   &#x1D0; LATIN SMALL LETTER I WITH CARON
01D1 Ǒ   &#x1D1; LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON
01D2 ǒ   &#x1D2; LATIN SMALL LETTER O WITH CARON
01D3 Ǔ   &#x1D3; LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON
01D4 ǔ   &#x1D4; LATIN SMALL LETTER U WITH CARON
01D5 Ǖ   &#x1D5; LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON
01D6 ǖ   &#x1D6; LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON
01D7 Ǘ   &#x1D7; LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE
01D8 ǘ   &#x1D8; LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE
01D9 Ǚ   &#x1D9; LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON
01DA ǚ   &#x1DA; LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON
01DB Ǜ   &#x1DB; LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE
01DC ǜ   &#x1DC; LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE
01DD ǝ   &#x1DD; LATIN SMALL LETTER TURNED E
01DE Ǟ   &#x1DE; LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
01DF ǟ   &#x1DF; LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
01E0 Ǡ   &#x1E0; LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
01E1 ǡ   &#x1E1; LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
01E2 Ǣ   &#x1E2; LATIN CAPITAL LETTER AE WITH MACRON
01E3 ǣ   &#x1E3; LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON
01E4 Ǥ   &#x1E4; LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE
01E5 ǥ   &#x1E5; LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE
01E6 Ǧ   &#x1E6; LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON
01E7 ǧ   &#x1E7; LATIN SMALL LETTER G WITH CARON
01E8 Ǩ   &#x1E8; LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON
01E9 ǩ   &#x1E9; LATIN SMALL LETTER K WITH CARON
01EA Ǫ   &#x1EA; LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK
01EB ǫ   &#x1EB; LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK
01EC Ǭ   &#x1EC; LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
01ED ǭ   &#x1ED; LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
01EE Ǯ   &#x1EE; LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CARON
01EF ǯ   &#x1EF; LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON
01F0 ǰ   &#x1F0; LATIN SMALL LETTER J WITH CARON
01F1 DZ   &#x1F1; LATIN CAPITAL LETTER DZ
01F2 Dz   &#x1F2; LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z
01F3 dz   &#x1F3; LATIN SMALL LETTER DZ
01F4 Ǵ   &#x1F4; LATIN CAPITAL LETTER G WITH ACUTE
01F5 ǵ   &#x1F5; LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE
01F6 Ƕ   &#x1F6; LATIN CAPITAL LETTER HWAIR
01F7 Ƿ   &#x1F7; LATIN CAPITAL LETTER WYNN
01F8 Ǹ   &#x1F8; LATIN CAPITAL LETTER N WITH GRAVE
01F9 ǹ   &#x1F9; LATIN SMALL LETTER N WITH GRAVE
01FA Ǻ   &#x1FA; LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
01FB ǻ   &#x1FB; LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
01FC Ǽ   &#x1FC; LATIN CAPITAL LETTER AE WITH ACUTE
01FD ǽ   &#x1FD; LATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE
01FE Ǿ   &#x1FE; LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
01FF ǿ   &#x1FF; LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
0200 Ȁ   &#x200; LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE
0201 ȁ   &#x201; LATIN SMALL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE
0202 Ȃ   &#x202; LATIN CAPITAL LETTER A WITH INVERTED BREVE
0203 ȃ   &#x203; LATIN SMALL LETTER A WITH INVERTED BREVE
0204 Ȅ   &#x204; LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE
0205 ȅ   &#x205; LATIN SMALL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE
0206 Ȇ   &#x206; LATIN CAPITAL LETTER E WITH INVERTED BREVE
0207 ȇ   &#x207; LATIN SMALL LETTER E WITH INVERTED BREVE
0208 Ȉ   &#x208; LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE
0209 ȉ   &#x209; LATIN SMALL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE
020A Ȋ   &#x20A; LATIN CAPITAL LETTER I WITH INVERTED BREVE
020B ȋ   &#x20B; LATIN SMALL LETTER I WITH INVERTED BREVE
020C Ȍ   &#x20C; LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE
020D ȍ   &#x20D; LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE
020E Ȏ   &#x20E; LATIN CAPITAL LETTER O WITH INVERTED BREVE
020F ȏ   &#x20F; LATIN SMALL LETTER O WITH INVERTED BREVE
0210 Ȑ   &#x210; LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE
0211 ȑ   &#x211; LATIN SMALL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE
0212 Ȓ   &#x212; LATIN CAPITAL LETTER R WITH INVERTED BREVE
0213 ȓ   &#x213; LATIN SMALL LETTER R WITH INVERTED BREVE
0214 Ȕ   &#x214; LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE
0215 ȕ   &#x215; LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE
0216 Ȗ   &#x216; LATIN CAPITAL LETTER U WITH INVERTED BREVE
0217 ȗ   &#x217; LATIN SMALL LETTER U WITH INVERTED BREVE
0218 Ș   &#x218; LATIN CAPITAL LETTER S WITH COMMA BELOW
0219 ș   &#x219; LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW
021A Ț   &#x21A; LATIN CAPITAL LETTER T WITH COMMA BELOW
021B ț   &#x21B; LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW
021C Ȝ   &#x21C; LATIN CAPITAL LETTER YOGH
021D ȝ   &#x21D; LATIN SMALL LETTER YOGH
021E Ȟ   &#x21E; LATIN CAPITAL LETTER H WITH CARON
021F ȟ   &#x21F; LATIN SMALL LETTER H WITH CARON
0220 Ƞ   &#x220; LATIN CAPITAL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG
0221 ȡ   &#x221; LATIN SMALL LETTER D WITH CURL
0222 Ȣ   &#x222; LATIN CAPITAL LETTER OU
0223 ȣ   &#x223; LATIN SMALL LETTER OU
0224 Ȥ   &#x224; LATIN CAPITAL LETTER Z WITH HOOK
0225 ȥ   &#x225; LATIN SMALL LETTER Z WITH HOOK
0226 Ȧ   &#x226; LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE
0227 ȧ   &#x227; LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE
0228 Ȩ   &#x228; LATIN CAPITAL LETTER E WITH CEDILLA
0229 ȩ   &#x229; LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA
022A Ȫ   &#x22A; LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON
022B ȫ   &#x22B; LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON
022C Ȭ   &#x22C; LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND MACRON
022D ȭ   &#x22D; LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND MACRON
022E Ȯ   &#x22E; LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT ABOVE
022F ȯ   &#x22F; LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE
0230 Ȱ   &#x230; LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON
0231 ȱ   &#x231; LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON
0232 Ȳ   &#x232; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH MACRON
0233 ȳ   &#x233; LATIN SMALL LETTER Y WITH MACRON
0234 ȴ   &#x234; LATIN SMALL LETTER L WITH CURL
0235 ȵ   &#x235; LATIN SMALL LETTER N WITH CURL
0236 ȶ   &#x236; LATIN SMALL LETTER T WITH CURL
0237 ȷ   &#x237; LATIN SMALL LETTER DOTLESS J
0238 ȸ   &#x238; LATIN SMALL LETTER DB DIGRAPH
0239 ȹ   &#x239; LATIN SMALL LETTER QP DIGRAPH
023A Ⱥ   &#x23A; LATIN CAPITAL LETTER A WITH STROKE
023B Ȼ   &#x23B; LATIN CAPITAL LETTER C WITH STROKE
023C ȼ   &#x23C; LATIN SMALL LETTER C WITH STROKE
023D Ƚ   &#x23D; LATIN CAPITAL LETTER L WITH BAR
023E Ⱦ   &#x23E; LATIN CAPITAL LETTER T WITH DIAGONAL STROKE
023F ȿ   &#x23F; LATIN SMALL LETTER S WITH SWASH TAIL
0240 ɀ   &#x240; LATIN SMALL LETTER Z WITH SWASH TAIL
0241 Ɂ   &#x241; LATIN CAPITAL LETTER GLOTTAL STOP
0242 ɂ   &#x242; LATIN SMALL LETTER GLOTTAL STOP
0243 Ƀ   &#x243; LATIN CAPITAL LETTER B WITH STROKE
0244 Ʉ   &#x244; LATIN CAPITAL LETTER U BAR
0245 Ʌ   &#x245; LATIN CAPITAL LETTER TURNED V
0246 Ɇ   &#x246; LATIN CAPITAL LETTER E WITH STROKE
0247 ɇ   &#x247; LATIN SMALL LETTER E WITH STROKE
0248 Ɉ   &#x248; LATIN CAPITAL LETTER J WITH STROKE
0249 ɉ   &#x249; LATIN SMALL LETTER J WITH STROKE
024A Ɋ   &#x24A; LATIN CAPITAL LETTER SMALL Q WITH HOOK TAIL
024B ɋ   &#x24B; LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK TAIL
024C Ɍ   &#x24C; LATIN CAPITAL LETTER R WITH STROKE
024D ɍ   &#x24D; LATIN SMALL LETTER R WITH STROKE
024E Ɏ   &#x24E; LATIN CAPITAL LETTER Y WITH STROKE
024F ɏ   &#x24F; LATIN SMALL LETTER Y WITH STROKE